Afgørelse efter vandløbsloven om, at rørledning i Svendborg by er et vandløb og er et privat vandløb

Svendborg Kommune har i medfør af vandløbslovens §§ 1 og 2 truffet afgørelse om, at rørledning i Svendborg by er et vandløb, der benyttes til afledning af vand (overfladevand og drænvand) og har interesse for flere lodsejere. Ligeledes træffes afgørelse efter vandløbslovens § 8 om, at rørledningen fortsat er et privat vandløb.

 

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse.

 

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 2. november 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.