Affald, Affaldssortering, høring, affaldsregulativ

Affaldsregulativ til nye affaldsordninger

Svendborg Kommune vil med det nye affaldsregulativ sikre en bedre genanvendelse af husholdningsaffald. Ordningerne bliver mere borgernære, hvilket fremmer genanvendelse. De nye ordninger indebærer, at der ved husstanden skal sorteres i glas/metal, papir/pap, madaffald og restaffald. Derudover kan man bestille afhentning af storskrald og fx. plastaffald. Høringsfrist 26. februar 2020. Høringssvar skal sendes til Vand@svendborg.dk eller via digitalpost.