Valdemars Slot

Ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemar Slot

Teknik- og Erhvervsudvalget har på møde den 7. maj besluttet at sende Forslag 4: Ændrede kørselsforhold gennem portbygningerne ved Valdemars Slot i offentlig høring.

Forslaget kan ses som bilag nederst.

Gennem de seneste år har der været flere alvorlige påkørsler af de fredede portbygninger ved Valdemars Slot.

Slots- og Kulturstyrelsen bad i august 2019 om at finde en løsning, som hurtigst muligt forhindrer yderligere skader på portbygningerne.

Svendborg Kommune har nu udarbejdet et forslag, som skal forhindre påkørslerne af portbygningerne samt reducere farten mellem portbygningerne.

Høringen skal sikre, at så mange borgere som muligt får mulighed for at give deres mening til kende.

Høringssvar kan sendes til TI@svendbrg.dk senest den 9. juni 2020. 

Yderligere information

Peter Mouritsen

Ejendomschef

2488 7079