Ændret praksis i forhold til væltede træer i offentlige vandløb

Praksis for håndtering af væltede træer i offentlige vandløb ændres, så vandløbsmyndigheden (Svendborg Kommune) fremover håndterer træer, der er væltet henover eller ligger i selve vandløbet. Tidligere har det været bredejerens ansvar.

Vandløbsmyndigheden har pligt til at sikre hensynet til både miljø og afstrømning. På den ene side er væltede træer som udgangspunkt gode for naturen, da det kan give skjul og næring til fisk og smådyr, hvilket er med til at øge biodiversiteten i vandløbene. På den anden side kan lokale opstuvninger forårsage skade på anlæg, bygninger og forringe mulighederne for dyrkning langs vandløbet. Derfor vil vandløbsmyndigheden i hvert tilfælde foretage en konkret vurdering af, om et væltet træ kan blive liggende, beskæres eller skal fjernes.

Har du kendskab til væltede træer i et vandløb er du velkommen til at sende en mail til natur@svendborg.dk. Husk et billede og en angivelse af placeringen.