Foto fra temamødet om fremtidens bolighandlingsplan på ældreområdet

Ældreområdet i gang med fremtidens bolighandlingsplan

Tirsdag den 12. september  inviterede Social- og Sundhedsudvalget relevante interessenter  til temamøde om fremtidens boformer på ældreområdet. Anledningen til temamødet var at få inspiration til efterårets arbejde med ældreområdets bolighandlingsplan. Der var godt 50 fremmødte  deltagere fra blandt andet Ældresagen, Ældrerådet, Bruger- og pårørenderåd, Social- og Sundhedsudvalget, ledere og medarbejdere fra Ældreområdet og selvejende plejecentre.

 

Der var to store emner på temamødet: seniorbofællesskaber og plejecentre. Der var en række inspirerende oplæg om alt, lige fra kulturen på et plejecenter til det daglige liv som beboer på både et plejecenter og i et seniorbofællesskab. Der var indlagt drøftelser i løbet af arrangementet, hvor deltagerne kunne byde ind med deres perspektiver på de to temaer. Oplæggene og de engagerede drøftelser ved bordene gav gode indspark til styregruppen i forhold til det videre arbejde med bolighandlingsplanen.

Styregruppens arbejde skal munde ud i konkrete anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget i forhold til bolighandlingsplan i januar 2020.  


Kirsten Vie Madsen
Ældrechef