Ældre- og plejeområdet - corona status

Kære pårørende til beboere på plejecentre.

Vi vil gerne takke jer rigtig mange gange for jeres besøg og den imødekommenhed og store forståelse I har vist, i forhold til de rammer der er sat op for besøgene på plejecentrene. Tak også for jeres ulejlighed med at koordinere med jeres øvrige familiemedlemmer, så vi ved hvem det er der kommer på besøg.

Vi ved godt at udendørs besøg ikke er den bedste løsning. Der har været dage, hvor både I og beboerne har frosset med anstand.

Vi har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og de slår fast, at kravet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at besøg skal foregå udendørs, er ufravigeligt så længe påbuddet gælder, nemlig indtil 1. juli i år. Kommunerne har fået midler fra regeringen til at afvikle besøg. Vi er i gang med at skaffe telte og terrasse varmere.

Hos kritisk syge og døende borgere, kan besøg dog foregå indendørs. Dette aftales med plejecentret.

Der skal aftales tid for besøg. Dette for at vi kan hjælpe jeres pårørende ud til besøgene, og sikre der er plads. Vi har valgt at tidsbestillingen foregår på hverdage mellem 09.00 og 15.00 - hvor der er ledere og planlæggere på arbejde til at løse den opgave, så medarbejdernes ressourcer bruges hos borgerne.

Tak for godt samarbejde - vi glæder os alle til vi kan åbne helt op.

Med venlig hilsen

Kirsten Vie Madsen

Ældrechef

PS. Se pjece om dit besøg på plejecentre nederst på siden

 

Nu kan vores ældre medborgere igen får besøg.

Plejecentrene, ældreboliger og bofælleskaber åbner dørene op, så pårørende kan komme på besøg. Det sker fra i morgen – fredag den 1. maj.

Svendborg Kommune har sat en model sammen, således at vi sikre, at smitterisikoen minimeres.

Det betyder, at den enkelte borgere kan får besøg af to pårørende i en halv time.

Besøget skal aftales telefonisk med stedet. Plejecentret sørger for borgerne kommer ud til mødestedet. På den måde kan så mange som muligt komme på besøg – og få besøg.

Hen ad vejen vil vi justere, når vi får erfaringer. Ligesom vi vil følge vejledningerne fra myndigheder.

Men husk stadigvæk, at vi skal stå sammen ved at holde afstand.

Læs mere nederst på siden om hvordan du kan besøge dine pårørende på plejecentrene, ældreboliger og bofællesskaber

 

Pensionister kan få mad fra kommunens madservice

Er du pensionist eller kender du nogle pensionister der ikke selv kan komme ud at handle i øjeblikket?
Så kan du bruge kommunens madservice. Du skal kontakte kommunens visitation på 62 23 40 00. De kan visitere til madservice.
Der vil kunne blive leveret mad fra det Gode Madhus og Det Danske Madhus.

Meld dig til Jobbanken

Vi har brug for flere hænder til vores ældreområde i Svendborg Kommune. Du kan hjælpe.

I de kommende uger forventer vi, at få flere borgere hjem fra sygehusene.Vi får udfordringer med flere sygemeldte medarbejdere – selv om vi p.t. har færre sygemeldinger end normalt. Vi skal passe coronapatienter.

Derfor opretter Svendborg Kommune en Jobbank. Så hvis nogle borgere med en sundhedsfaglig baggrund, tidligere studerende, tidligere ansatte ønsker at hjælpe inødberedskabet, tager vi gerne imod en hjælpende hånd.
I kan kontakte Janne Ditlevsen på tlf. 24 88 68 57. Så vil I blive skrevet op i jobbanken.

Samtidig oplever vi, at en del pårørende selv ønsker, at passe deres ældre pårørende for at aflaste hjemmeplejen. Det er et fint bidrag. Hvis andre går med de samme tanker, er I velkomne til at kontakte vores visitation på tlf. 21 60 80 46.
Pas på hinanden - det du gør nu, gør en forskel

Vi kan hjælpe hinanden

Risikoen for smittespredning af coronavirus forhindrer, at vi mødes som vi plejer.
Det skal IKKE forhindre, at vi hjælper hinanden.

Kontakt mellem Mennesker i Frivlligehuset er i gang med at samle en liste over lokale on-line fællesskaber og aktiviteter.
Du kan her se en oversigt over initiativer, der kan hjælpe, støtte og inspirere os alle i denne "Corona-tid"

Du kan se alle initiativer her.  Hvordan kan jeg hjælpe?

 

Ingen besøg på plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt forbud mod at der kan ske besøg på kommunale og private plejehjem. Det sker for at forebygge og inddæmme corona-smitten.

Udover plejehjemmene omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det vil fortsat være muligt at besøge kritisk syge og døende pårørende.

Kontakt det plejecenter hvor din pårørende hører til.

 

Pleje og Demenscentre 

Alle aktivitetscentre og Demenscenter Sydfyn lukkes frem til 13.april 2020. Borgerne orienteres.

Alle besøg på kommunens plejecentre skal minimeres.
Det betyder at:

Det henstilles til at pårørende udskyder deres besøg, og hvis ikke det er muligt, skal de kontakte personalet forud for et besøg. 

At besøgende kommer enkeltvis og at besøgene KUN foregår i borgerens eget hjem og ikke i fælleslokaler

De frivillige, der normalt er tilknyttet ikke kommer på plejecentret, indtil videre frem til 13.april.

Selvtræning på plejecentre er aflyst
 

Borgere der KUN får rengøring har i første del af nedlukningen fået aflyst rengøring. De borgere vil nu blive tilbudt rengøring igen.

De borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne, kan fortsat komme i klinikkerne (Med undtagelse af Hostrup hvor adgangsvejen er gennem plejecentret – de borgere vil få et andet tilbud) 

I forhold til madudbringning og levering af hjælpemidler, så er udgangspunktet at dette afleveres ved hoveddøren/på trappen, såfremt borgere/pårørende/personale kan hjælpe med at tage det ind.

Sagsbehandling på Ældreområdet foregår som udgangspunkt telefonisk

 

Seniorbio

Foreløbig aflysning af sidste film i seniorbio tirsdag den 17.03.20 . For at forebygge spredning af Coronavirus har  Scala og Svendborg Kommune valgt at følge statens anbefalinger om ikke at samles til møder, som ikke er tvingende nødvendige. Scala lukker helt i 14 dage. 

Når situationen blive normal igen, vil vi kigge på om det kan lade sig gøre at lave en erstatningsforestilling.