Ejendomsstrategi

Center for Ejendomme og Teknisk Service ønsker at stille de bedst mulige fysiske rammer til rådighed for brugere og borgere i kommunen. Ejendomsstrategien indeholder i den forbindelse fire indsatsområder, som skal sikre, at brugernes og borgernes behov understøttes:

  1. Overblik over ejendomsmassen
  2. Bedre arealanvendelse
  3. Bedre vedligeholdelse af bygninger
  4. Effektiv drift af bygninger