Fodgængere

Indsatsen målrettes især børn og unge med fokus på at lære at færdes sikkert i trafikken.

Samtidigt at det vigtigt at forholdene for fodgængerne forbedres.

Virkemidler:

  • Trafikpolitik i skoler
  • Kommunikations- og informationsind-satser
  • Kommunale handlingsplaner
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  • Signaltekniske forbedringer
  • Etablering af 2 minus 1 veje i åbent land
  • ”Din-fart”- tavler
  • Cykelstier i åbent land