Eneulykker

Indsatsen målrettes, at få forbedret de vejtekniske forhold langs vejene, så antallet og alvorligheden af eneulykker mindskes.

Det er vigtigt at vejens forløb er tydelig markeret, og at der ikke er faste genstande, som kan være medvirkende til alvorlige ulykker.

Virkemidler:

  • Kommunikations- og informationsindsatser
  • Trafiksikkerhedsrevision
  • Trafiksikkerhedsinspektion
  • Systematisk vejteknisk ulykkesbekæmpelse
  • Kommunale handlingsplaner
  • Lokale hastighedsplaner
  • Afmærkning i kurver
  • Etablering af sikre sideområder