For høj hastighed

Indsatsen knyttes sig til de steder, hvor hastigheden er for høj og kan blive medvirkende til en ulykke.

Målet om at nedsætte hastigheden opnås også ved at ændre bilisternes adfærd i trafikken.

På vejene er det vigtigt, at den gældende hastighedsgrænse og vejens forløb og funktion stemmer overens, så bilisten har lettere ved at acceptere den gældende hastighedsgrænse.

Indsatsen knyttes sig til de steder, hvor hastigheden er for høj og kan blive medvirkende til en ulykke.

Målet om at nedsætte hastigheden opnås også ved at ændre bilisternes adfærd i trafikken.

På vejene er det vigtigt, at den gældende hastighedsgrænse og vejens forløb og funktion stemmer overens, så bilisten har lettere ved at acceptere den gældende hastighedsgrænse.

Virkemidler:

 • Trafiksikkerhedspolitik i virksomheder
 • Kommunikations- og informationsind-satser
 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Systematisk vejteknisk ulykkesbekæmpelse
 • Kommunale handlingsplaner
 • Lokale hastighedsplaner
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Signaltekniske forbedringer
 • Afmærkning i kurver
 • Etablering af 2 minus 1 veje i åbent land
 • Lokal hastighedsbegrænsning i kryds i åbent land
 • Variable hastighedstavler
 • ”Din-fart”- tavler