Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 er der givet 10 fokusområder, som kan bidrage til at målet for færre tilskadekomne i trafikken kan nås. En del af fokusområderne kan nås ved hjælp af tiltag på vejnettet, mens andre områder kræver en påvirkning af en gruppe af bilister ved kampagner og events.

Af de 10 fokusområder i den nationale handlingsplan har Svendborg Kommune helt eller delvist valgt at sætte fokus på:

  • For høj hastighed
  • Spiritus, narkotika og medicin
  • Uopmærksomhed
  • Fodgængere
  • Cyklister og knallertførere
  • Unge bilister op til 24 år
  • Eneulykker

Kommunens valgte fokusområder er i tråd med den type ulykker der sker i Svendborg Kommune, og skal være med til at nå målet på højest 15 dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020.