Visioner og mål

Trafiksikkerhedsplanen skal være med til at trafiksikkerheden i Svendborg Kommune forbedres på en systematisk og sammenhængende måde, så de økonomiske midler anvendes så kommunen får mest trafiksikkerhed for pengene.

Det overordnede mål er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, så der i 2020 er højest 15 personer der kommer til skade. Svendborg Kommune er allerede godt på vej, og de seneste 2 år har antallet af dræbte og tilskadekomne ligget under kommunens egen målsætning.

Den overordnede vision for trafiksikkerhedsarbejdet i Svendborg Kommune er den samme vision, som Færdselssikkerhedskommisionen har: ”Hver ulykke er én for meget”.

Hvis denne vision skal nås, skal trafikanterne og borgerne indgå i dialog og engagere sig i trafiksikkerhed, samtidig med at det etableres tværgående samarbejdsrelationer i kommunen med fokus på trafiksikkerhed. Desuden er det vigtigt at kommunen hele tiden er opmærksom på en god dialog og information omkring trafiksikkerhed, så de rigtige løsninger findes og de berørte borgere føler et medejerskab.

For at visionen opnås skal de kommunale veje indrettes og ikke mindst vedligeholdes, så trafikanterne undgår de alvorlige ulykker på vores veje.