Ulykker med fodgængere

Ulykker hvor en fodgænger kommer til skade i trafikken udgør:

  • 13 % af personskaderne
  • 33 % af dræbte personer i trafikken er fodgængere

Graf over ulykker med fodgængere fordelt på alder

Graf over ulykker med fodgængere fordelt på uheldstyper