Ulykker med cyklister

Ulykker hvor cyklister kommer til skade i trafikken udgør:

  • 17 % af personskaderne, svarende til 24 personer
  • 88 % af personskaderne med cyklisterne er sket i byområder

Graf over ulykker med cyklister