Eneulykker

En del af ulykkerne er ulykker, hvor kun én trafikant er involveret i ulykken. Eneulykkerne udgør 23 % af det samlede antal trafikulykker, svarende til 152 ulykker ud af 662.

  • I 29 % af eneulykkerne er personen påvirket af spiritus.
  • 49 % af eneulykkerne er sket uden for byerne.
  • 80 % af eneulykkerne sker mod faste genstande.
  • 48 % af eneulykkerne er sket i mørke/tusmørke.
  • 32 % af eneulykkerne er sket i kurver.
  • 51 % af eneulykkerne er sket på lige strækninger.