Ulykkesanalyse

Trafiksikkerhedsplanen er blandt andet udarbejdet på baggrund af en kortlægning og analyse af de politiregistrerede trafikulykker der er sket de seneste 5 år, svarende til årene 2010-2014, begge år indberegnet. Der er i den forbindelse indhentet detaljerede oplysninger om de forskellige ulykker, som f.eks. hvordan ulykken er sket og hvilken type trafikanter der har været involveret i ulykken.

Svendborg Kommune har i 2010 og 2011 modtaget skadestuedata, hvor skadestuen har registreret de patienter, som har været involveret i en ulykke i trafikken. Svendborg Kommune har desværre ikke modtaget data siden 2011 grundet regionens omprioriteringer. I arbejdet med at analysere de politiregistrerede ulykker, som kun udgør omkring 10 % af de samlede ulykker, er registreringerne fra skadestuen vigtige. Det giver et mere klart billede af, hvor især der bløde trafikanter kommer til skade i Svendborg Kommune.

I  årene 2010-2014 er der registreret 662 ulykker af politiet i Svendborg Kommune, hvoraf der i ca. hvert femte trafikulykke er sket personskade. Der er i alt registreret 120 trafikulykker med personskade, hvor i alt 142 personer kom til skade. Disse 120 ulykker danner sammen med ulykkerne registreret på skadestuen, grundlag for en udpegning af steder hvor der skal gøres en indsats.