Udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter

Der gennemføres udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter på kommunens vejnet. Formålet med udpegningen er at finde lokaliteter, hvor der sker særligt mange ulykker, og det derfor er ekstra relevant at sætte ind med forbedringer af trafiksikkerheden.

På kortinfo er det muligt at se placeringen af de ulykker, politiet registrerer i kommunen.

Definition på ulykkesbelastet lokalitet
Lokaliteter er udvalgt som ulykkesbelastede, hvis:

  • Kryds: Politiet har registreret mindst 4 ulykker med personskade eller materielskade, hvoraf mindst 3 er med personskade i løbet af de sidste 5 år
  • Strækning: Politiet har registreret mindst 4 ulykker med personskade eller materielskade in-denfor en afstand af 500 meter i løbet af de sidste 5 år

Der er udpeget to strækninger, hvor der sker 4 eller flere ulykker i perioden 2010 – 2014.

Strækningen på Nyborgvej fra krydset ved Lerchesvej til efter rundkørslen ved Ørkildsgade.

Strækningen på Fåborgvej fra rundkørsel ved Odensevej til krydset