Samarbejde

Der er etableret en bred vifte af eksterne samarbejdsrelationer som vil være med til at videreudvikle og fremme trafiksikkerheden i Svendborg Kommune. De eksterne samarbejdspartnere involveres i de enkelte tiltag i forhold til deres viden og kompetencer indenfor de enkelte fokusområder. Det er med til at opnå en større viden indenfor de specifikke områder som samarbejdspartnerne arbejder med, samtidigt er det med til at kvalificere de valgte løsninger.

Af eksterne samarbejdsrelationer kan nævnes:

  • Rådet for sikker trafik
  • Vejdirektoratet
  • Fyns Politi
  • Skolerne
  • Kommunens trafiksikkerhedsråd, som er sammensat af repræsentanter fra bl.a. Dansk Cyklistfor-bundet, Dansk Handicaporganisation, Ungdomsuddannelserne, Erhvervsrådet og Ældrerådet.

Ud over de eksterne samarbejdspartnere, er der også et internt netværk i kommunen som ligeledes supplerer med viden indenfor de enkelte områder og koordinerer projekter i kommunen indenfor enkelte fagområder.