Information og dialog

På kommunens hjemmeside vil der fortsat være mulighed for at læse om trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Hjemmesiden vil løbende blive ajourført i forhold til igangværende og kommende trafiksikkerhedsprojekter samt opfølgning på trafiksikkerhedsarbejdet.

Svendborg Kommune har og vil til stadighed have stor fokus på at informere og inddrage de berørte borgerne inden de fysiske tiltag på vejene udføres, så der opnås en god dialog og forståelse for tiltagene.