Fysisk planlægning

Trafiksikkerheden skal tænkes ind i den fysiske planlægning. Det betyder, at lokalplaner, by- og erhvervsudviklingsplaner m.v. vil blive vurderet trafiksikkerhedsmæssigt. Denne gennemgang skal fx sikre, at trafikarealerne bliver trafiksikkerhedsvurderet med henblik på valg af rigtige krydstyper og adgange til det overordnede vejnet de rigtige steder. Ved skoleflytninger og skoledistriktsændringer skal der sørges for sikre skoleveje.