Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt inden de anlægges og inden ulykkerne sker. Dette skal sikre, at vejanlæggene lever på til den nyeste viden indenfor trafiksikkerhed.

Der vil blive gennemført trafiksikkerhedsrevision på relevante projekter. Det gælder fx større vejprojekter eller projekter, der omfatter komplekse trafikale problemstillinger.