Sortpletscreening

Hvert år vil der blive gennemført en screening af, hvor der sker flest ulykker på vejnettet. I forlængelse af denne screening, vil der blive udarbejdet analyser for de mest ulykkesbelastede lokaliteter. Dette skal sikre, at kommunens ressourcer hele tiden anvendes der, hvor der fås mest mulig trafiksikkerhed for pengene.