Hastighedsplanlægning

Flere undersøgelser har vist, at der er tæt sammenhæng mellem trafiksikkerhed og hastighed; jo højere hastighed, des større er risikoen for, at der sker en ulykke, og des højere er skadesgraden, når der sker ulykker.

At få reduceret hastigheden er altså vigtigt for at mindske alvorligheden af de trafikulykker som sker. Mange trafikanter har en idé om, at kører de med 5-10 km/t over den tilladte hastighedsgrænse, så har det ikke den store betydning for trafiksikkerhed og trafikulykkesrisiko. Det er en fejlvurdering fra trafikanternes side. Høj hastighed er faktisk et af de største trafiksikkerhedsmæssige problemer, både med hensyn til trafikulykker, men samtidig også i forhold til tryghed. Kommunen vil arbejde for at sænke hastighederne på de kommunale veje.

Det skal ske ved en kombineret indsats af differentierede hastighedsgrænser og fysiske foranstaltninger samt ikke mindst via kampagner og kontrol i samarbejde med politiet. Ydermere bør der udarbejdes en strategi, hvor der ses på vejens udformning i forhold til den tilladte hastighed.

Via kampagner og kontrol er det målet, at få skabt en accept af, at hastighedsgrænserne skal overholdes. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan bruges i specielle tilfælde, men en generel hastighedssænkning med effektiv virkning opnås først den dag, hvor trafikanternes holdning ændres radikalt.