Trafikpolitik

Trafikpolitik ved offentlige og private virksomheder


Ifølge Rådet For Sikker Trafik skyldes 90 % af ulykker menneskelige fejl. Samtidigt sker hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge i trafikken, og næsten hver 3. fartbøde bliver skrevet til nogen, der kører for stærkt i arbejdstiden. Desuden kan der være mange penge at spare for den enkelte virksomhed, på antallet af skader på køretøjer, reparationer og energirigtig kørsel.

På baggrund af ovenstående giver det god mening at indføre en trafikpolitik i virksomheden, især som transportvirksomhed og som virksomhed med medarbejdere, der kører meget, så adfærden i trafikken ændres.

Trafikpolitikken for offentlige og private virksomheder kan indeholde klare regler for spirituskørsel, hastighedsovertrædelser, manglende selebrug, brug af mobiltelefon m.v.


Trafikpolitik på skoler


På baggrund af besigtigelserne ved skolerne i 2015 samt skolevejsanalysen fra 2012 ses det at en stor del af problematikkerne opstår på skolens eget areal, eller skyldes bilisters adfærd i forbindelse med at børn bliver kørt til og fra skole. Det er en problematik, som ikke kan løses ved hjælp af fysiske tiltag og kampagner på kommunens veje, men hvor tiltaget skal ske på skolen. Svendborg Kommune arbejder derfor for at alle skoler i kommunen, såvel offentlige som private laver en lokal trafikpolitik som følges op af en handlingsplan. Formålet er at ændre forældrenes, børnenes og lærernes adfærd.

En trafikpolitik og handlingsplan er et godt redskab for skolen til at klarlægge og fastholde fokus på:

 

  • Afvikling af morgentrafikken

  • Parkering ved skolen

  • Den obligatoriske færdselsundervisning

  • At forældre, lærere og de store elever er gode rollemodeller