Projektkatalog

Som en del af trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet et projektkatalog, som viser de lokaliteter der er kommet frem dels ved cykelruteplanen, dels ved ulykkesanalysen, dels ved borgernes og skolernes indmeldinger om utrygge steder.  Sammen med de trafiksikkerhedsprojekter, som er resultatet af trafikinspektionen, vil de indgå i de årlige prioriteringer af trafiksikkerhed.