Indsatser

Midlerne til at opnå bedre trafiksikkerhed i Svendborg Kommune omfatter både fysiske tiltag på vejene og en række ’bløde’ indsatser.

De bløde indsatser omfatter en bred vifte af tiltag som bl.a. kampagner, trafiksikkerhedspolitik, informati-on, dialog samt samarbejde med eksterne aktører.