Dataindsamling

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en analyse af de eksisterende data for kommunen. Forud for planen er der sket en kortlægning af de trafikale forhold i kommunen på de offentlige veje og stier, som omfatter tidligere gennemførte og igangværende projekter og trafikale tiltag.

Der er desuden sket en analyse af ulykkesudviklingen og særlige ulykkestendenser i kommunen, samtidigt med at de enkelte ulykker er kortlagt.

Svendborg Kommune gennemfører løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på de offentlige veje, som er med til at give et billede af trafikmængden, trafiktypen samt hvor hurtigt bilisterne kører.  Sammen med de øvrige data har det resulteret i en udpegning af en række strækninger og indsatsområder, hvor indsatsen for at reducere antallet af personskadeulykker bør fokuseres.