Miljøvurdering

Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (se link til højre) fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af en række planer og programmer - bl.a. i forbindelse med Vandforvaltning.

Lovens §3, stk. 2 fastsætter dog, at en miljøvurdering kan udelades, hvis de ændringer, der måtte være i planen, er af underordnet betydning, uden væsentlig indvirkning på miljøet.

Anlægstyper, der er relevante for spildevandsplanen, og som kan udløse en miljøvurdering er f.eks.:
 
  • Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter (bilag 3)
  • Rensningsanlæg (bilag 4)
  • Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg (bilag 4)

Der er i denne spildevandsplan ikke planlagt for denne type anlæg.

Svendborg Kommune har gennemført en screening af spildevandsplanen, der viser, at en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Link til screening til højre.

Byrådet har derfor ved vedtagelsen af spildevandsplanen afgjort, at en miljøvurdering ikke vil blive udarbejdet.

Forsyningsselskabet er ved at udarbejde en strukturanalyse for deres anlæg. Denne analyse kan pege på rensningsanlæg og andre anlæg, der med fordel kan nedlægges eller bygges om. Disse ændringer skal indarbejdes i spildevandsplanen gennem et tillæg, eller ved en revision. En planlagt anlægsændring af denne type vil formenlig udløse en egentlig miljøvurdering af et eventuelt tillæg til spildevandsplanen.