Medlemsskab af kloakforsyning

Medlemsskab af kloakforsyningen

Ejendomme i det åbne land, uden mulighed for at blilve tilsluttet forsyningsselskabets ledningsnet, kan anmode om at lade forsyningsselskabet drive en forbedret spildevandsløsning på ejendommen. Ordningen kaldes "kontraktligt medlemskab", idet der indgås en kontrakt mellem forsyningsselskabet og grundejer.

Der er pr. 1. oktober 2012 17 ejendomme, der har indgået kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet.