Kommuneplanen

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år.
Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder m.v.