Trafikvej Rantzausminde
Trafikvej Rantzausminde

Trafikveje

Trafikveje som de benævnes i vejreglerne opdeles i Svendborg Kommune i gennemfartsveje, fordelingsveje og øvrige trafikveje. 

Trafikveje, hvor der er etableret fortov eller cykelsti, belyses som hovedregel indenfor bymæssig bebyggelse efter Vejbelysningsreglernes belysningsklasse L7a eller L7b. L6 klasse med sit højere belysningsniveau anvendes hvor der er blandet trafik (billister og bløde trafikanter) på kørebanen. Klassificeringen er ligeledes afhængig af hastigheden på vejen.

Belysningen og dens udformning skal være med til at understøtte klassificeringen af vejen, og deres indbyrdes betydning, så veje med mest trafik har højeste master og bedst belysning. Gennemfarts- og fordelingsveje belyses primært med ensidigt belysning med så lav mastehøjde som muligt typisk 7 - 9 meter.

Trafikveje belyses i dag primært med traditionelle vejarmaturer med god vejoptik. Armaturerne er karakteriserede ved at være energieffektive og primært nedadlysende.

Typiske armaturer er halvrunde armaturer eller kuffert armaturer på master med arm op til 1 m. eller som topmonteret.

Der anvendes i dag armaturer som f.eks. Philips Iridium, Milewide2, Københavner armaturer og Louis Poulsen Icon.

Der anvendes energieffektive lyskilder som højtryksnatrium, metalhalogen. I fremtiden forventes dette overtaget af armaturer med ny og energivenlig teknologi som f.eks. LED, når disse kan overholde belysningskravene med en fornuftig anlægsgeometri og anlægs- og driftsøkonomi.

Hvis fordelingsvejen har karakter af lokalvej, kan belysningsklasse E1 anvendes.

For signalanlæg og rundkørsler på det overordnede vejnet anvendes samme armaturtyper som på den øvrige del af vejen.