Krebsen Rantzausminde
Krebsen Rantzausminde

Lokal- og boligveje

Lokal- og boligveje opdeles i Svendborg Kommune i Lokalveje med tung og gennemkørende trafik (trafikvej), Bus- og skolevej, Boligveje og øvrige veje.

Lokal- og boligveje belyses som hovedregel indenfor bymæssig bebyggelse efter Vejbelysningsreglernes belysningsklasse E1 i Svendborg Midtby og E2 på øvrige veje. 

Belysningen og dens udformning skal være med til at understøtte klassificeringen af vejen og deres indbyrdes betydning, så veje med størst betydning har højeste master og bedst belysning. Det betyder, at der skal være tydelig forskel på fordelingsveje, gennemgående veje og boligveje.

Lokalveje, belyses primært med traditionelle vejarmaturer med god vejoptik som f.eks. Philips Iridium, Københavner armaturer og Louis Poulsen Icon. Armaturerne er typisk mindre end til trafikveje, idet de er monteretlavere master. For lokalveje med tæt, lav bebyggelse eller spredt bebyggelse anvendes normalt ensidig belysning med så lave master som muligt, typisk 5 - 6 meter. 

På Boligveje, anvendes ligeledes nedadlysende armaturer men der kan også anvendes parklygter. Der anvendes energieffektive lyskilder primært med hvidt lys som f.eks. LED og alternativt metalhalogen eller kompaktlysrør. Kompaktlysrør dog kun hvis der er tale om en udvidelse af eksisterende anlæg. På mindre sideveje kan der anvendes belysning med en mastehøjde på 3,5 m med parkarmatur.

Valg af armaturtype afhænger af områdets karakter og udseende i øvrigt. Armaturvalget skal være med til at understøtte områdets funktion og miljø.