Torvet, Ollerup
Torvet, Ollerup

Byområder

Svendborg Bymidte belyses som hovedregel efter belysningsklasse LE, E1 og E2 afhængig af vejens karakter, trafik intensiteten og behovet for tryghed.

Områder og pladser hvor der er blandet gående og kørende trafik så som Torvet belyses med belysningsklasse LE 5.

Gågader og forretningsgader som Møllergade belyses med belysningsklasse E1 og sidegader som Kedelsmedstræde belyses med belysningsklasse E2.

Armaturer til pladser, torve, parker og stier er typisk parklygter. Disse er kendetegnede ved at være rundstrålende og lyse mere ud i rummet og på omgivelserne end traditionelle vejarmaturer. De skaber et større rum omkring sig og kan typisk også ses på større afstand, så de skaber en linie i belysningen.

Parklygterne har en mere iøjnefaldende fremtræden i gadebilledet såvel om dagen som om natten, og anvendes typisk for at tilføje området et mere æstetisk element.

Parklygter forsynes normalt med hvidt lys såsom f.eks. LED eller metalhalogenlyskilder.

Kompaktrør anvendes kun såfremt der er tale om en udvidelse af eksisterende anlæg.

Særligt for Svendborg Centrum:

Wireophængte belysningsløsninger skal undgås i fremtiden, der bør vælges masteløsninger i stedet. Det betyder at de eksisterende wireløsninger i Svendborg midtby, som f.eks. Kattesundet, ændres til en masteløsning når armaturerne udskiftes.

Der anvendes primært armaturer med god optik som samtidig har et æstetisk tilpasset udseende til netop det område hvor de anvendes. Der kan anvendes opalt lysende armaturer for at understrege rumvirkninger, eller der kan anvendes parklygter.

Projekter i centrum kræver et gennemarbejdet projekt i sammenhæng med øvrige omkring liggende gader.

I ”Særlige områder” kan der anvendes mange forskellige armaturer og lyskilder.
Valget af armaturer og lyskilder vurderes individuelt for det enkelte område.