Vejkryds ved Møllergade og Dronningemaen
Vejkryds ved Møllergade og Dronningemaen

Veje

Vejene i Svendborg Kommune er klassificeret og inddelt i klasser efter trafikbelastning og vejens funktion. Belysning på vejene etableres efter denne klassificering sammenholdt med vejreglerne.

Skema med vejreglernes anbefaling af belysning på de forskellige vejtyper:

Vejtype Belysningsklasse  Kommentar 

Trafikveje

   
Hastighed>50km/t   L6/L7a/L7b   Belyses kun i bymæssig bebyggelse
Hastighed<50km/t L6/L7a/L7b Belyses kun i bymæssig bebyggelse
Hastighed<30km/t LE4  

Lokalveje

E1 Tæt, høj bebyggelse
  E2 Lav eller spredt bebyggelse

Boligveje

E2  

Byområder

LE4/LE5 Pladser med blandet trafik
  E1/E2 E1 på primærgader
E2 på sekundærgader 

Stier    

E2 Kun stier i egentligt trafiksystem