Vej
Vej

Krav til dokumentation

Når anlægget er udført indkaldes til aflevering, hvor en repræsentant fra Svendborg Kommune  / Svendborg Vejbelysning A/S,  sammen med kommunens driftsentreprenør og den udførende entreprenør gennemgår anlægget og dets udførelse.

Anlægget testes af den udførende entreprenør og der udfyldes aflevering/overdragelsesrapport, hvor eventuelle mangler fremgår.

Ved aflevering afleveres fyldestgørende ”Således udført” dokumentation med endelige tegninger med indmålte masteplaceringer, rørunderføringer, kabelføringer, kabeldimensioner, tændskabs placering eller tilslutning til eksisterende anlæg. Endvidere afleveres lystekniske beregninger for det enkelte anlæg.

Tegningsmateriale afleveres til kommunen i digitalt format som f.eks. AUTOCAD, ArcGis, MAP INFO samt i PDF. Detaljer for den enkelte sag aftales med kommunen.

Der afleveres komplet materialeliste med:

 •  Mastetype og højde – herunder fundering
 •  Armtype, såfremt der er monteret arm
 •  Armaturtype og effekt
 •  Lyskildetype og effekt​

Vedligehold af data.

Den overvejende del af kommunens vejbelysningsanlæg er pt. registreret i en database hos Svendborg Kommune. Databasen består af de indsamlede data fra de forskellige tidligere anlægsejere.

Målet er fremover at få alle data registretelektronisk kortmateriale, data såsom:

 •  Mastetype og installations år
 •  Armaturtype og installations år
 •  Lyskildetype og effekt
 •  Armaturets tilknytning til tændskab
 •  Seneste gruppeudskiftning
 •  Næste planlagte gruppeudskiftning
 •  Seneste eftersyn
 •  Seneste hovedeftersyn
 •  Næste planlagte eftersyn/hovedeftersyn