Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Krav til udførelse

Udførelse af anlægget skal ske i overensstemmelse med det indsendte, og forhånds godkendte projekt.

Installationen skal udføres som kl. II installation i hele sin udstrækning.

Eventuelt tændskab skal udføres som klasse II med indbygget måler, fornuftig opdeling af forbruggrupper og faser.

Dokumentationtændskab skal indsendes til Svendborg Vejbelysning A/S, som en del af ”således udført” dokumentation.

Alle master skal forsynes med kl. II masteindsatse med max. 6 A sikring for hvert tilsluttet armatur.