Havnepladsen Svendborg
Havnepladsen Svendborg

Krav til projekter

Inden udførelse af projektet skal det godkendes af Svendborg Kommune, og det skal samtidig afgøres om anlægget efter udførelse kan overdrages til Svendborg Vejbelysning A/S for fremtidig drift.

Ved etablering af nye målerskabe, installationer eller tilslutning til eksisterende anlæg, skal det ved projekteringen afklares, hvem der fremover skal betale for elforbruget, hvem der foretager tilslutningen, og hvem der overtager driften.

Dette gælder for vejbelysningsanlæg, men også for øvrige installationer, som ønskes etableret, f.eks. fartvisere, buslæskure, springvand, pumpebrønde og lign., som ikke bare kan tilsluttes vejbelysningsanlægget.

For godkendelse af projektet skal der fremsendes:

  • Lystekniske beregninger, som viser overholdelse af belysningskrav.
  • Belysningstegning til godkendelse, heraf skal fremgå masteplaceringer, forventet kabelføring, rørunderføringer og eventuelt tændskabs placering, alternativ hvor anlægget planlægges tilsluttet.
  • Beskrivelse af valg af materialer, master, armaturer mm, som skal være i overensstemmelse med belysningsplanens krav.