Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Projekter

Krav til nye projekter udført i Svendborg Kommune

Nedenfor er beskrevet de krav, der er til projektering, udførelse af og dokumentation på belysningsanlæg, som overdrages til Svendborg Kommune og dermed til Svendborg Vejbelysning A/S til fremtidig drift.

Anlæg til private udstykninger, private fællesveje og lignende skal ligeledes fremsendes til Svendborg Kommune, for godkendelse af anlægsudformningen og udførelsen.