Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Natreduktion

Svendborg kommune har i 2010 indført natreduktion i form af natslukning af belysningen udenfor Svendborg Midtby.

Det har givet kommunen en årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Omfang kan ses af kortkommunens hjemmeside

Natslukning

Uden for Svendborg centrum bliver langt størstedelen af lyset slukket i følgende tidsrum:

Vi slukker Vi tænder
Mandag nat kl. 24.00 Tirsdag morgen kl. 05.00
Tirsdag nat kl. 24.00 Onsdag morgen kl. 05.00
Onsdag nat kl. 24.00 Torsdag morgen kl. 05.00
Torsdag nat kl. 24.00 Fredag morgen kl. 05.00
Fredag nat kl. 02.00 Lørdag morgen kl. 06.10
Lørdag nat kl. 02.00 Søndag morgen kl. 06.10
Søndag nat kl. 24.00

Mandag morgen kl. 05.00

Gadelyset er dog tændt i hele kommunen hele natten juleaften og nytårsaften.

Fremtid:

Dette tændingsmønster fastholdes i de kommende år og evalueres med udgangen af 2014.

Ved renovering af anlæg med armaturudskiftning til nye LED armaturer vil disse armaturer blive forsynet med dæmpningsmulighed.

Anlæg som ikke natslukkes i Svendborg Midtby, vil blive afprøvet med dæmpning i 8 timer , typisk fra ca. kl. 22 – 06  hvor belysningsniveau sænkes til 50 %. Denne dæmpningsløsning vil blive evalueret med udgangen af 2014.

Alle fremtidige anlæg, både ved renovering og nyanlægudføres med denne mulighed for dæmpning i 8 timer. Kommunen accepterer dæmpningsniveau til 50 % af oprindeligt belysningsniveau, eller svarende til en belysningsklasse lavere i den trafiksvage periode.

Det er kommunens ønske at der på lang sigt genetableres vejbelysning uden natslukning overalt i kommunen.  Det prioriteres at lave aften og natdæmpning på den renoverede del af belysningen der er tændt om natten, så belysningsniveauet sænkes i den trafiksvage periode.

Alle anlæg som renoveres vil blive forberedt for natdæmpning i stedet for natslukning.