Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Udbedring af fejl

Der udføres løbende eftersyn og udvidede eftersyn efter anbefalingerne fra Sikkerhedsstyrelsen. Der opretholdes et beredskab til udbedring af akutte fejl, f.eks ved påkørsel af master, hvor der kan være fare for trafik eller personer.

Når der er fejl på anlægget skal disse udbedres efter følgende retningslinier:

Alvorlige fejl, såsom strømafbrydelse, væltede master eller fejl der er person- eller trafikfarlige, skal rettes hurtigst muligt. Vores driftsentreprenør er forpligtiget til at påbegynde fejlretning senest 2 timer efter at fejlen er meldt til dem.

Mindre alvorlige fejl, såsom defekte lyskilder eller armaturer, manglende afskærmning, hærværk og lignende hvor der ikke er direkte fare, skal udbedres indenfor en 14 dages periode.

Små fejl, såsom en mast der står lidt skævt, en skærm der mangler og lignende skal udbedres senest ved næste eftersyn, og der kan således gå op til et år inden disse småfejl udbedres.