Borgerforeningen på Ramsherred, Svendborg
Borgerforeningen på Ramsherred, Svendborg

Drift- og vedligeholdelse

Svendborg kommunes årlige udgifter til drift af vejbelysningen, elforbrug, vedligeholdelse og reparationer efter hærværk og påkørsler skal løbende reduceres.

Målsætningen er derfor at belysningsanlæggene skal være energivenlige, lette at vedligeholde, modstandsdygtige overfor miljøpåvirkninger og hærværk. Der skal tilrettelægges en god plan for drift og vedligeholdelse så anlæggenes funktion og udseende bevares. Den daglige drift og vedligeholdelse skal sikre at belysningen til enhver tid opretholdes.

Det kan dog ikke undgås at der opstår fejl på anlægget, master bliver påkørt, lyskilder går i stykker og armaturer holder op med at fungere. Disse fejl og mangler skal selvfølgelig udbedresanlægget igen fungerer tilfredsstillende. Fejlanlægget kan indberettes til kommunens driftsentreprenør.

Min. en gang årligt foretages der et visuelt eftersyn af anlægget i henhold til Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger for sikkerhedsmæssig kontrol af udendørs belysningsanlæg. For at forebygge fejl udføres der løbende eftersyn af anlæggene efter følgende skema:

1. I Svendborg bymidte, i rundkørsler og lysregulerede kryds udføres eftersyn hvert kvartal. – i alt 4 gange årligt.

2. Øvrig del af Svendborg by og større bysamfund udføres eftersyn hvert ½ år, typisk i oktober/november og februar/marts.

3. I alle øvrige områder udføres 1 eftersyn årligt – i perioden oktober – marts.

Svendborg bymidte afgrænses af Valdemarsgade, Vestergade, Viebæltet, Dronningemaen, Møllegade, Østbirkgade, Nyborgvej, Jessens Mole, Kullingsgade, P område ved Valdemarsgade og Lundevej.

Større bysamfund defineres som Thurø By, Vinde by, Troense, Bjerreby, Skårup, Ulbølle, Vester Skerninge, Ollerup, Hundstrup, Stenstrup, Kirkeby, Gudbjerg, Gudme, Vejstrup, Oure, Hesselager, Lundeborg, Retsen af Svendborg inkl. Rantzausminde og Tved.

Du kan under de enkelte punkter i siden læse mere om drift og vedligeholdelse , herunder tidsfrister for udbedring af fejl.