Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Tændskabe

Alle nye vejbelysningsskabe opbygges i isolationsklasse II med indbygget måler, fornuftig opdeling af forbruget på grupper og faser.

Skabene forsynes med AMPlight fjernstyrringsenhed.

Vejbelysningsskabet udføres i robust og vejrbestandigt materiale.

Opsætning af nye vejbelysningsskabe koordineres med de driftsansvarlige i Svendborg Kommune, og der skal indsendes dokumentation på skabet som en del af således udført dokumentationen.

Tændingssystemer

Styring af eksisterende anlæg er udført med AMPlight fjernstyringssystem.

Ud fra et energimæssigt synspunkt bør vejbelysningsanlæg have en effektiv styring, der tænder og slukker anlæggene præcist og kun når der er behov for det.

Dette styres typisk efter mængden af dagslys, så anlægget tændes, når dagslyset kommer under et vist niveau og slukker igen, når det kommer over samme niveau.

Fotocelle til styring er i dag placeret i Svendborg by.

Fremtidens løsning er fortsat udbygning af den centraliserede styring af kommunens belysningsanlæg således, at der fortsat er styr på tænd og sluk tider, og at disse forvaltes ens for alle kommunens anlæg.

Målerskabe

I alle kommunens tændskabe til vejbelysning er der i dag monteret elmålere til registrering af forbruget. Mange af disse målere fjernaflæses, andre aflæses af driftsentreprenøren. Når målerne er aflæst vurderes det årlige elforbrug sammenholdt med driftstiden for at vurdere, om forbruget er som forventet.

Alle tændskabe bør min. én gang årligt efterses visuelt for el-tekniske og mekaniske fejl og skader. Dette gøres af driftsentreprenøren i forbindelse med eftersyn af anlægget.

Etablering af nye el-tilslutninger til vejbelysningsanlæg og oprettelse af nye målerinstallationer, må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Svendborg Kommune, i hvert enkelt tilfælde.

Inden oprettelse skal det afklares hvem, der skal være fremtidig betaler af forbrug, og hvem der skal betale tilslutningsbidrag.