Stationsvej Stenstrup
Stationsvej Stenstrup

Armatur og lyskilder

Armaturer

Svendborg Kommune anvender, af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse, energivenlige og robuste armaturer. Fremover vil armaturudvalget i kommunen blive begrænset til et mindre antal typer armaturer, dog med mulighed for, at der i særlige områder bruges særlige armaturer.

Det skal tilstræbes, at der anvendes den bedste og mest økonomiske teknologi og der vil i fremtiden primært blive anvendt LED-teknologi, hvor det er muligt teknisk og økonomisk. Der forventesgrund af LED armaturernes udvikling en generel ændring i udvalget af armaturer til de forskellige belysningsformål.

Alle fremtidige anlæg i Svendborg Kommune ønskes forberedt for dæmpning.

Efterfølgende er beskrevet de normalt anvendte armaturtyper og deres funktion for forskellige vejkategorier.

Københavnerarmatur Philips Københavner armatur - anvendes på mange forskelige vejtyper i kommunen. Armaturet er typisk forsynet med metalhalogen lyskilde og kompaktrør. Det forventes i fremtiden ligeledes at indgå i armaturvalget i kommunen, dog mest med LED som lyskilde.
Iridiumarmatur Philips Iridium armatur - anvendes på mange forskellige vejtyper i kommunen. Armaturet er typisk forsynet med LED, metalhalogen lyskilde eller højtryksnatrium. Det forventes i fremtiden ligeledes at indgå i armaturvalget i kommunen, dog mest med LED som lyskilde.
LED-armatur Philips MileWide2 LED armatur – anvendes i kommunen i f.eks. udstykningen Sofienlund, Tankefuld Nord. Armaturet er altid  forsynet med LED. Det forventes i fremtiden at indgå i armaturvalget i kommunen, hvor der ønskes et pænere vejarmatur, typisk i by og  boligområder eller på stier.

NYX 330-armatur

Focus NYX 330 armatur – anvendes i kommunen i dag primært i boligomårder. Armaturet er typisk forsynet med kompaktlysrør eller LED. Det forventes i fremtiden ligeledes at indgå i armaturvalget i kommunen, dog mest med LED som lyskilde.

 

GV66armatur

Philips GV66 armatur – er ofte anvendt i kommunen. Armaturet er anvendt på mange forskellige veje og stier kommunen. Armaturet er i dag typisk forsynet med  metalhalogen lyskilde eller kompaktlysrør. Det forventes i fremtiden ligeledes at indgå i armaturvalget i kommunen, 

KIPP-armatur

 

Louis Poulsen KIPP armatur – anvendes i dag primært i boligområder i kommunen. Armaturet er typisk forsynet med metalhalogen lyskilde eller kompaktlysrør . Det forventes i fremtiden ligeledes at indgå i armaturvalget i kommunen, dog mest med LED som lyskilde.

Svendborg Kommune tilstræber, at der anvendes de mest driftsøkonomiske og energieffektive lyskilder i vejbelysningsanlæggene. Lyskilder skal have lange levetider og dermed langt mellem udskiftningstidspunkter for de enkelte lyskilder.

Lyskilder gruppeudskiftes i dag efter en periode på 4 - 6 år.

Ved valg af lyskilder med hvidt lys anvendes lyskilder med farvetemperatur på 3 - 4.000 K med en god farvegengivelse med Ra index bedre end 75.

Nedenfor er beskrevet de forskellige lyskilder og deres anvendelsesområder i kommunen.

Højtryksnatrium lyskilder.

Lyskilden er karakteristisk med sit gullige lys og relativt dårlige evne til at gengive farver korrekt.

Lyskilden er meget energieffektiv og har lang og stabil levetid på optil 6 år og er derfor billig i drift.

De er primært anvendt på de overordnede gennemfarts- og fordelingsveje, hvor belysningen primært er udført af hensyn til trafiksikkerhed.

Lyskildetypen forventes afløst af LED eller metalhalogen i fremtidige anlæg.

Metalhalogen lyskilder.

Lyskilden er med hvidt lys og med god evne til at gengive farver. Lyskilden er ligeså energi effektiv som højtryksnatrium, men har en kortere levetid og er dyrere i indkøb og dermed i drift.

Metalhalogen er anvendt, hvor man ønsker en energieffektiv belysning, og hvor hensynet til belysningskvalitet med hvidt lys med en god farvekvalitet vægtes højt.

Anvendes fortsat som lyskilde på fremtidige anlæg på gennemfarts- og fordelingsveje og på lokalveje, hvor belysningen primært er lavet af hensyn til borgerne og deres omgivelser, og hvor anlægget ikke kan udføres med LED. 

Kompaktlysstofrør.

Lyskilden er med hvidt lys og med god evne til at gengive farver. Lyskilden er energi effektiv, men har begrænset udbredelse på grund af sin størrelse. Lyskilden er primært anvendt i parklygte løsninger på lokalveje og stier.

Anvendt hvor der ønskes en energieffektiv og driftsøkonomisk belysning, og hvor hensynet til hvidt lys med god farvegengivelse er vigtige. Anvendt på lokal- og boligveje og på stier, hvor belysningen er lavet af hensyn til mennesker for at skabe tryghed og for at skabe et rart miljø i de mørke timer.

Lyskildetypen forventes afløst af LED i fremtidige anlæg.

LED belysning.

LED lyskilden gennemgår en rivende udvikling og kan i dag anvendes i næsten alle vejbelysningsanlæg.

Lyskilden har hvidt lys med en god farvegengivelse og er kendetegnet ved en ekstra lang levetid på ca. 50.000 timer.

Ved anvendelse af LED i armaturer kan farvetemperaturen være mellem 3.000 og 4.000 K, med et Ra index på min. 75.

Der forventes stadig en stor udvikling i effektivitet og lysudbytte på LED i fremtiden, og dermed vil deres udbredelse blive større, og det forventes at lyskilden fremover vil overtage største delen af vejbelysningsområdet.

LED i armaturer er specielt kendetegnet ved at være meget velegnede til dæmpning, idet de er udstyret med elektronik, som simpelt kan dæmpes og reducere lysudsendelsen og dermed energiforbruget.

Alle fremtidige anlæg i Svendborg Kommune ønskes forberedt for dæmpning.