Lys fra en bil
Lys fra en bil

Anlæg

Her kan du læse mere detaljeret omkring valg af master, armaturer og lyskilder til de enkelte områder, og om hvilke typer der typisk anvendes i Svendborg Kommune.

Listen skal ikke opfattes som udtømmende, der er altid mulighed for at vælge andre løsninger. Løsningen skal dog overholde visse krav til energiforbrug, nem vedligeholdelse, robusthed overfor miljø og hærværk. Løsning til belysningsanlæg skal altid indsendes og godkendes af den driftsansvarlige for vejbelysningen i Svendborg Kommune.