Det gule pakhus
Det gule pakhus

Vision

Vejbelysningen i Svendborg Kommune skal være sammenhængende og velfungerede, således at den giver den nødvendige trafiksikkerhed og tryghed for trafikanter og borgere.

Den skal være udformet æstetisk i forhold til sine omgivelser, være funktionel og udført i en god og driftsikker kvalitet.

I fremtidens Svendborg Kommune skal belysningen være et naturligt element til at gøre byerne levende, så der kan opretholdes et aktivt udeliv i også efter mørkets frembrud. Vejbelysning skal kun etableres, hvor det er nødvendigt for trafiksikkerhed eller tryghed. Det skal være muligt at opleve landskabelig ro, nattemørke og stjernehimlen.

Det er kommunens ønske at vejbelysningen fremtidssikres for eventuel genetablering af belysning om natten i byerne. For nærmeste fremtid fastholdes dog natslukning udenfor Svendborg bymidte.

Der prioriteres etablering af aften og natdæmpning på den renoverede del af belysningen i Svendborg bymidte, så belysningsniveauet her sænkes i den trafiksvage periode. Erfaringerne med dette evalueres med udgangen af 2014.

Målet for de kommende år er at få udskiftet de gamle nedslidte anlæg, med nye mere energivenlige og driftssikre anlæg.

Fremtidig gentænding af natslukkede anlæg og områder skal ske samtidig med at energiforbrug og dermed CO2 udledningen reduceres. Derudover skal det ske under hensyntagen til kommunens almene økonomi og fremtidige drifts- og anlægsbudgetter.