Borgerforeningen, Ramsherred
Borgerforeningen, Ramsherred

Status

I dette afsnit kan du se sammensætningen af det eksisterende vejbelysningsanlæg. Svendborg Vejbelysning A/S ejer i dag ca. 12.500 vejbelysningsmaster og armaturer.

Udover dette er der en del buslæskure med belysning som er tilkoblet vejbelysningsanlægget.

Anlægget har igennem årene været vedligeholdt og renoveret med de af Svendborg Kommune bevilligede penge, og driften er løbende blevet tilpasset. Der er f.eks fra 2010 indført natslukning af belysningsanlægget udenfor Svendborg midtby, hvilket har givet en driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. årligt.

Renovering af anlægget er nu blevet nødvendigt idet mange af de anvendte lyskilder fra 2015 ikke længere kan købes.

Status på anlægget er opdelt i armaturtyper på baggrund af de lyskilder der anvendes i armaturerne. Dette viser at ca. 50 % af armaturerne står overfor en renovering.

Maste anlægget i Svendborg Kommune består primært af rørmaster, der er kun ca. 10 % af masteanlægget som er træ- og gittermaster som skal udskiftes på grund af ælde og rust.