Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Anlæg

Svendborg Vejbelysning A/S ejer i dag ca. 12.500 vejbelysningsarmaturer. Nedenstående diagram viser sammensætningen af det eksisterende anlæg vist ved armaturtyper baseret på de lyskilder der anvendes i armaturet:

Armaturfordeling på lyskildetyper

Ud af de ca. 12.500 armaturer er 27 % monteret med kviksølvlyskilder (HPL) og 22 % monteret med gamle lysrørsanlæg (TLU/TLM). Disse typer udgår af produktion fra 2015 og det er derfor nødvendigt at udføre en renoveringsindsats på området.

Der skal således renoveres 5.956 armaturer eller 49 % af anlægget.

Master

Svendborg Vejbelysning A/S ejer i dag ca. 12.500 vejbelysningsmaster. Nedenstående diagram viser sammensætningen af det eksisterende anlæg vist ved mastetyper. Ukendte og andet dækker blandt andet over master til Torontoanlæg, Skoleblink og buslæskure.

Mastetyper

Tilstanden af belysningsanlæg på træ- og gittermaster, er i ringe stand og bør renoveres indenfor den nærmeste fremtid. De fleste rørmaster er af nyere dato, der er dog ca 10 % af rørmasterne, der bør udskiftes på grund af rust og ælde.

Nogle træ- og gittermast anlæg er placeret i åbent land, hvor der fremover ikke etableres belysning. Disse anlæg nedlægges.