Vædderen Rantzausminde
Vædderen Rantzausminde

Økonomi

Budget for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Svendborg Kommune fastlægges af byrådet.

Budgettet på ca. 10 mio. kr. er gennem de seneste år blevet justeret, da der dels har været et ønske om at reducere driftsomkostninger, dels er igangsat renovering og udskiftning af kviksølvarmaturer.

Ca. halvdelen af dette budget går til energi.

Nedenstående diagram viser sammensætningen af det eksisterende anlæg vist ved energiforbrug.

Energiforbrug pr. type

Natslukning

Tidligere var vejbelysning tændt i alle årets mørketimer svarende til ca. 4.100 driftstimer pr. år – eller ca. halvdelen af alle årets timer.

I 2010 indførte Svendborg Kommune natslukning uden for Svendborg Centrum. Gadelyset er dog tændt juleaften og nytårsaften natten igennem i hele kommunen. I Svendborg centrum er lyset tændt hver nat.

Natslukning udenfor Svendborg Centrum, har givet en årlig energibesparelse på ca. 1,7 mio. kr.