Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Kabelanlæg

Den største del af vejbelysningen er kabellagt gennem årene, men der er stadig:

Ca. 10 km luftledningsanlæg, som alene er ejet af Svendborg Vejbelysning A/S og som skal kabellægges. Disse anlæg er typisk med 2 ledninger i anlægget.

Ca. 45 km luftledningsanlæg, som er ejet af den stedlige elforsyning. Her har kommunen vejbelysningen monteret på elforsyningens master, og der skal etableres nyt belysningsanlæg, når elforsyningen kabellægges. Disse anlæg er typisk med 5 - 6 ledninger i anlægget.

Mange af disse kabelægninger skal udføres i tæt samarbejde med den lokale elforsyning. Det er dem som ejer det eksisterende masteanlæg , og som derfor skal nedtage dette. Svendborg Vejbelysning A/S skal så etablere eget vejbelysningsanlæg, hvilket gøres billigst samtidigt med det øvrige gravearbejde i vejen.