Svendborg trafikterminal
Svendborg trafikterminal

Renovering 2014 - 2019

Renovering og optimering af belysningsanlæggene planlægges og koordineres med den almindelige drift og vedligeholdelse af anlæggene. Det betyder, at de områder hvor der i 2014 skulle udføres gruppeudskiftning af lyskilder, i stedet vil blive renoveret og få nye LED armaturer.

Koordinering og planlægning aftales med kommunens driftsentreprenør på gadelys.

Anlæg, hvor der i 2013 er udført gruppeudskiftninger, vil således først blive renoveret, når disse lyskilder er ”slidt op” - hvilket vil være i 2017-2018.

De renoveringer der udføres sidst er masterenoveringer af gittermaster.

2013: Detailplanlægning af renoveringer indenfor de enkelte år

2014: Svendborg - vestlige bydel, Rantzausminde

2015: Svendborg Centrum

2016: Ollerup, Vester Skerninge, Hundstrup, Stenstrup, Kirkeby

2017: Svendborg -østlige bydel, Tved, Skårup, Åbyskov

2018: Vejstrup, Oure, Gudme, Gudbjerg, Lundeborg, Hesselager

2019: Tåsinge, Thurø

Vi tager forbehold for ændringer i planlægningen for renoveringsområderne.

Renovering